Efektivita psychoterapie prokazatelná magnetickou rezonancí

17.09.2013 18:24

Klinická psychologie se blíží lékařské profesi. Je možné dokázat, že působení slova a představ dokáže změnit zapojení v mozku?


Klinická psychologie úzce spolupracuje s medicínou, takže ve fakultních i okresních nemocnicích pracují na výzkumu také kliničtí psychologové. A díky magnetické rezonanci mozku můžeme dokázat, že prostá šesti nebo osmitýdenní psychoterapie způsobí, že mozek funguje lépe, jeho funkce jsou lépe integrované, klient získá vyšší mentální schopnost.

 

Zuzana Spurná,

pořad Před půlnocí

 

V dnešní době již existuje řada vědeckých studií, které mohou prokázat, že i pouhé slovo může změnit "zapojení" mozku. I přes některé metodologické nedostatky (jako jsou např. malé a homogenní vzorky studovaných osob) je prokázáno, že depresivní pacienti, kteří absolvovali psychoterapii a medikaci antidepresivy, vykazovali jasné změny v aktivaci mozkové kůry.

Thomas Fuchs, Neurobiologie a psychoterapie: Vynořující se dialog (v angličtině).