Lidé jsou obvykle schopni dobře posoudit, zda jsou spokojeni se službami řemeslníka, kterého si
pozvali do své domácnosti. Posoudit však kvality psychoterapeuta nebývá tolik snadné, protože
většina lidí s osobní zkušeností z psychoterapie se obvykle svému okolí „nechválí.“ Ačkoliv v dnešní
době existují již určité limitované zdroje informací k tomuto tématu, nejsou obvykle pohodlně
dostupné ke všem potenciálním klientům.

 

Výběr psychoterapeuta by se však měl řídit podobnými pravidly, jako výběr jakéhokoliv jiného odborníka:

Vždy si prověřte, jaké vzdělání a zkušenosti má psychoterapeut, ke kterému zvažujete přijít do ambulance. V současné době existuje široká nabídka služeb v oblasti psychologie, psychoterapie či koučinku. Vždy záleží na klientovi, jakého odborníka si zvolí. Je však třeba mít na paměti, že psychoterapeuti se liší vzděláním i metodami, které používají. Při výběru psychoterapeuta zvažujte, jakého vzdělání dosáhl, kolik let praxe má a odkud jeho zkušenosti pramení. Je velký rozdíl ve způsobu práce a zkušenostech psychologa z poradenského centra a klinického psychologa pracujícího v nemocnici. Kliničtí psychologové mj. také skládají tzv. atestační zkoušky, které mají status státní zkoušky, a které svědčí o získání odborné způsobilosti k vykonávání povolání klinického psychologa. Tento způsob postgraduálního vzdělávání sdílí s lékařskými profesemi. Dále můžete přihlédnout také k příslušnosti psychoterapeuta k profesním a stavovským organizacím, ať již českým či mezinárodním.
 

Vždy dejte na své osobní pocity a dojmy ze sezení.

Je velmi důležité, aby Vám terapeut vyhovoval také po lidské stránce – abyste se s ním cítili dobře, aby Vás neznervózňoval, abyste měli pocit, že Vám sezení s ním nějakým způsobem prospívá.

Zcela jistě není dobře, pokud se po odchodu od terapeuta cítíte zle nebo upadáte do pláče a deprese. To není důkaz kvality psychoterapeutových analytických schopností, nýbrž důkaz jeho neschopnosti správně zacházet s klientem a konfrontovat jej s určitými fakty teprve v momentě, kdy je schopen je stabilně zpracovat. Pro proces psychoterapie je velmi důležitá důvěra v terapeuta. Pokud klient terapeutovi nevěří, nemůže mít psychoterapie v budoucnu pozitivní výsledky.


Dejte na doporučení známých, kteří mají s daným psychoterapeutem dobré zkušenosti.

Pokud od psychoterapeuta odcházejí klienti s pocitem, že jim terapie byla prospěšná, že rozumí své životní situaci, že už se orientují ve svém životě, zbavili se psychosomatických problémů, byli schopni se zpět začlenit do normálního života atd., pak je to dobrý signál, že se jedná o kvalitního odborníka.