Psychoterapie je léčba slovem, která slouží ke zvýšení psychického i fyzického zdraví.

Ačkoliv se nabízí myšlenka, že psychoterapie je tedy určena pro osoby s psychickými nebo psychosomatickými obtížemi, nemusí to být pravidlem. Proces dlouhodobé psychoterapie zvyšuje schopnost mozku využívat svou kapacitu, efektivněji zacházet s psychickou energií a získávat nové funkce anebo zvyšovat jejich kvalitu – např. schopnost sebereflexe a reflexe myšlenek a postojů druhých lidí, schopnost uvažovat o více vlastnostech sledovaných jevů, schopnost vnímat věci, kterých si člověk dříve nevšímal, zvyšovat emoční a sociální inteligenci atd. Psychoterapie je tedy určena také pro ty, které netrápí žádný psychický problém a kteří mají zájem o zvýšení „účinnosti“ svého mozku.

 

Psychoterapie pro Vás může být řešení, pokud:


- máte pocit, že něco ve Vašem životě není v pořádku a chcete s tím něco udělat
- jste dlouhodobě nebo opakovaně nemocní a lékaři nemohou určit příčinu Vašich obtíží
- jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých onkologicky nemocní
- máte manželské, partnerské nebo vztahové problémy
- jste depresivní, znudění, nemáte z ničeho radost, chybí Vám vůle cokoliv dělat
- jste chronicky unavení
- trpíte poruchami spánku nebo příjmu potravy
- hledáte podporu v náročné životní situaci, např. při vážném onemocnění někoho blízkého
- cítíte se být nejistí nebo úzkostní ve svém osobním anebo profesním životě
- chcete získat více sebevědomí nebo se naučit více využívat svůj  osobní potenciál

 

Klienti obvykle sami nejsou schopni dospět k tomu, co jejich obtíže způsobuje. Důležité však je, aby si klient uvědomil, že se necítí dobře a rozhodl se, že chce situaci konstruktivně řešit. V průběhu psychoterapie se příčiny obtíží odhalí a nezůstanou neznámé či nepopsané.

 

Mezi nejčastější pocity osobní nepohody, které klienti popisují, patří:

- poruchy spánku
- poruchy soustředění
- fyzická i psychická únava, která se spánkem nezlepší
- úzkosti
- strach z onemocnění, z budoucnosti, sklíčenost, smutek
- depresivní stavy
- zlostné nebo agresivní reakce
- sebeobviňování, výčitky svědomí, pocity viny