Osobní profil - PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.


18 let klinické praxe ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde
v letech 1998-2008 působila jako klinický psycholog - nejprve na
Oddělení klinické a radiační onkologie a posléze na Oddělení klinické
psychologie, které bylo v roce 2001 ve FN u sv. Anny založeno.

V roce 2001 získání tzv. atestace - zkoušky z funkční specializace v
oboru klinické psychologie.

V roce 2005 ukončeno teoretické vzdělávání v analytické psychoterapii
v rámci Brněnského institutu psychoterapie (BIP), Psychiatrická klinika
FN Brno-Bohunice.

V roce 2007 získání atestace - zkoušky z funkční specializace v oboru
systematické psychoterapie.

Od roku 2008 primářem Oddělení klinické psychologie.

850 hod. psychoterapeutického výcviku v katatymně-imaginativní
psychoterapii, která je akreditována v rámci ČR i EU pro práci ve
zdravotnictví.

V letech 2010 - 2016 předsedkyně pobočky Asociace klinických psychologů České republiky
pro Jižní Moravu a členka Prezidia Asociace klinických psychologů České republiky.


Psychoterapeutická profilace:


Psychodynamicky orientovaná psychoterapie s využitím Katatymně-
imaginativní psychoterapie (KIP) zaměřená převážně na poruchy
neurotického spektra, poruchy osobnosti a stabilizované psychotické
pacienty. Psychoonkologie a psychosomaticky podmíněná onemocnění.