PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

2004 – 2011

doktorandské studium na Fakultě sociálních studií a Psychologickém Ústavu České akademie věd, téma doktorské práce „Kvalita života lékaře-onkologa

2010 – dosud:

členka Society for Chaos theory in Psychology & Life Sciences se sídlem v Pewaukee, stát Wisconsin, USA

2011

ukončeno studium doktorského studijního programu v oboru obecné psychologie, získán titul doktorka, ve zkratce Ph.D.

2011

vykonána státní rigorózní zkouška v oboru psychologie, udělen titul doktorka filozofie, ve zkratce PhDr.


Pedagogická činnost:

2002 – 2007 externí učitel - Fakulta sociálních studií MU Brno,
katedra psychologie. Vyučování předmětů v oblasti psychoonkologie,
psychosomatiky, klinické psychologie a vedení sociálně-psychologického
výcviku ve skupině

2007 – 2011 asistent, odborný asistent - Fakulta sociálních studií MU
Brno, katedra psychologie. Garance výuky klinické psychologie, garance
výuky psychosomatického přístupu v medicíně

2007 – dosud: školitel oboru klinická psychologie - IPVZ Praha


Publikační činnost:

 • Spurná Z., Brančíková D., Urbánek T., abstract „ Quality of life and patient preference for oral chemotherapy in metastatic colorectal carcinoma (MCRC): comparison of xelox and folfox4 regiments”, publication In Annals of Oncology 19, Abstract Book of the 33rd ESMO Congress. Oxford : Oxford University Press, 2008. s. 264, 1 s. 33rd  Europen Congress Europen Society for Medical Oncology
 • Spurná Z., Brančíková D., Katolická J., Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby.  Onkologie 2/2009, Solen s.r.o., 3.ročník, 2, od s. 101-105, 4 s. ISSN 1802-4475. 2009.
 • Spurná Z., článek ve sborníku, „Kvalita života pacinta při podávání perorální léčby,  sborník 15. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii, str. 217-219, FN Hradec Králové 2010, ISBN 978-80-87086-14-8
 • Spurná Z., článek ve sborníku, „ Kazuistické studie pacientů s anemickým syndromem dokumentující možnosti spolupráce onkologa a klinického psychologa.“ Edukační sborník konference XXXIV. Brněnské onkologické dny, , str. 259 – 260, MOU Brno 2010, ISBN  978-80-86793-15-3
 • Spurná Z., článek ve sborníku: „ Funkční psychologické východisko při léčbě onkologických pacientů“, Edukační sborník konference XXXIV. Brněnské onkologické dny,   str 189-190, MOU Brno 2010,  ISBN  978-80-86793-15-3
 • Spurná Z., článek ve sborníku: „Psychicky zatěžující situace v praxi lékaře – onkologa“, edukační sborník konference XXXIV. Brněnské onkologické dny,  2010,str.190 – 193, MOU Brno 2010,  ISBN  978-80-86793-15-3
 • Spurná Z., Urbánek T., Brančíková D., článek ve sborníku:  „ Zátěžové situace v praxi lékaře – onkologa„ ,součást výzkumu „Kvalita života lékaře pracujícího v onkologii „ edukační sborník konference XXXII. Brněnské onkologické dny, 2008, str. 187 – 189, MOU Brno 2008, ISBN 978-9780-86793- 11-5
 • Spurná Z., článek ve sborníku „ Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby“, edukační sborník konference XXXII. Brněnské onkologické dny, 2008, 190 – 191, MOU Brno 2008, ISBN 978-9780-86793-11-5
 • Spurná Z., článek ve sborníku: „Zátěžové situace v praxi lékaře – onkologa“, Sborník přednášek z 11. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologi, FN Brno 2006, str. 124-127, MOU Brno,  ISBN – 80-239-6459-3
 • Spurná Z., Brančíková D. Urbánek T. , článek ve sborníku  „Kvalita života lékaře pracujícího v onkologii“ , Sborník Vybrané otázky onkologie XI. Galen, Praha 2007,str.188 – 191,  ISBN 978-80-7262-527-7
 • Spurná Z., článek v odborném  periodiku: „ Psychologická problematika u pacientů s tracheostomií”, odborný časopis Onkologická péče IV/2007, ČAS – onkologická sekce, ISSN 1214 – 5602
 • Spurná Z., článek ve sborníku „Etická úskalí rozvoje osobnosti lékaře pracujícího v onkologii“, Sborník konference 8. dny podpůrné léčby v onkologii, str.17-18, Dům techniky Ostrava, Ostrava 2004, ISBN – 80-02-01637-8