Osobní růst

Poradenství v osobním růstu bývá někdy moderně označováno jako koučink, ale můžeme jej méně tradičně označit jako psychologie pro zdravé anebo jako preventivní psychologická péče.

Jak je dobře známo z medicíny, prevence je vždy více efektivní a méně finančně i procesně náročná než léčba akutního problému. V psychologii je situace obdobná. Čím zdravější člověk je, tím efektivnější je proces psychoterapie. V rámci koučinku nebo též preventivní psychologické péče je možná se věnovat těmto tématům:

  • rozvoj emoční inteligence
  • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
  • uplatnění vlastních schopností – osobních i profesních
  • řešení konfliktů, práce s agresí
  • prevence syndromu vyhoření
  • vysvětlení podstaty nejčastějších psychických obtíží v populaci
  • zvládání chorobného odkládání povinností – tzv. prokrastinace
  • efektivní zvládání stresu