Klienti přicházející do terapie nejčastěji hovoří o těchto obtížích:

  • neschopnost navázat vztahy, ať již partnerské či přátelské
  • potíže s udržením vztahu
  • opakovaný výběr podobných partnerů
  • strach ze vztahové budoucnosti
  • neschopnost sblížit se, sdílet intimitu
  • konflikty v pracovních vztazích
  • nízké sebevědomí