Mezi nejčastější pocity osobní nepohody, které klienti popisují, patří:

  • poruchy spánku
  • poruchy soustředění
  • fyzická i psychická únava, která se spánkem nezlepší
  • úzkosti
  • strach z onemocnění, z budoucnosti, sklíčenost, smutek
  • depresivní stavy
  • zlostné nebo agresivní reakce
  • sebeobviňování, výčitky svědomí, pocity viny


Klienti obvykle sami nejsou schopni dospět k tomu, co jejich obtíže způsobuje. Důležité však je, aby si klient uvědomil, že se necítí dobře a rozhodl se, že chce situaci konstruktivně řešit. V průběhu psychoterapie se příčiny obtíží odhalí a nezůstanou neznámé či nepopsané.