Psychosomatická obtíže

Kvalitní psychoterapie má však velký význam při léčbě psychosomatických onemocnění. Psychosomatickým onemocněním rozumíme takovou chorobu, kdy určujícím faktorem jejího vzniku a rozvoje je psychická příčina. Mezi nejčastější psychosomatické obtíže patří např:

 

  • poruchy zažívání
  • migrény
  • svalové křeče
  • nespavost
  • onkologická onemocnění
  • chronická únava
  • gynekologické problémy


Obecně jako psychosomatická onemocnění označujeme obtíže, které se mohou opakovaně vracet, nezabírá na ně klasická léčba, anebo z klinického hlediska nelze zjistit jejich příčinu. Člověk trpící psychosomatickými obtížemi tedy může opakovaně chodit na nejrůznější vyšetření či lékařské zákroky a může brát řadu léků. Taková léčba však přitom nezlepšuje jeho zdravotní stav a je finančně náročná jak pro samotného pacienta, tak pro české zdravotnictví.


Výsledkem péče klinického psychologa může být odstranění nepříjemných a opakujících se psychosomatických obtíží a zvýšení kvality života pacienta.