Těžké životní situace

Dnes je zcela běžné, že do ambulance klinického psychologa docházejí také klienti, kteří netrpí žádným psychickým problémem, ale vlivem životních událostí se dostali do náročné situace a hledají odbornou pomoc. Mezi tyto životní krize patří např.:

  • úmrtí někoho blízkého
  • onkologické onemocnění vlastní či někoho z rodiny
  • vážný úraz či změna pracovní schopnosti
  • ztráta zaměstnání
  • rozvod
  • zásadní změny v zaměstnání nebo podnikání


Ačkoliv se klientovi, který se nachází v určité životní krizi, může zdát daná situace jako neřešitelná, kvalitní psychoterapeut mu může pomoci získat objektivnější pohled na celou záležitost, případně spolu mohou hledat možná řešení či východiska.